Vícekomorové betonové žumpy (septiky) jsou nádrže spojené do řady, čímž je možné získat libovolnou kapacitu. Jsou vhodné zejména tam, kde je potřebný velký objem pro odpadní vodu, a není možné napojení na kanalizaci. Mohou to být bytovky, farmy a jiné. Lze je také použít jako nádrže na močůvku nebo dešťovou vodu. Vícekomorovými žumpami je možné dosáhnout libovolného objemu žumpy (jímky).

CENA A DOPRAVA

Cena za vícekomorové žumpy, jakož i cena za dopravu je individuální. Pro více informací nás kontaktujte